item2
#1
INFOBLOGARCHIVESEARCHLINKS

H: – Butler, de Lauretis, Foucault, Foucault, Derrida,
Butler, de Lauretis, Kosofsky Sedgwick, Foucault, Foucault, Derrida.
Post post post. Construction. Deconstruction.
Och så en blomma på det.
 

J: Att vara queer är inte, som jag ser saken, en beteckning på någon allmän motståndsidentitet, som baserar sig på insikten att inte tillhöra samhällets huvudfåra, utan det queera förhållningssättet står alltid i relation till den heterosexuella normen som en exkluderande princip.
 

H: Historiska källor kan inte förklara sig själva.
 

J: Wild Nights – Wild Nights!
Were I with thee
Wild Nights should be
Our luxury!

Futile – the Winds –
To a Heart in port –
Done with the Compass –
Done with the Chart!

Rowing in Eden –
Ah, the Sea!
Might I but moor – Tonight – 
In Thee!
 

H: Hur är texten queer? Hur queer är texten?
Frågan är mer intressant än svaret.
Det gäller att behålla spastiskheten, eller den protetiska konstruktionen. Struprör, hand, ett spretande, retande, bespråkl.
Komponenter vid poetisk queerifiering, t.ex: transformationsgrammatik, homonymer, öppna teckensystem, utbrytningssatser, obestämda artiklar, bisatser, progressiva aspekter, måttsgenitiv, motsatsrelationer, naken form, påverkade talhandlingar samt bitransitiva verb och brott mot subjektsregeln.

J: Artefaktion.

H: Mitt problem med queer är att jag aldrig skulle använda queer. Som term, när jag skulle benämna allt sådant jag aldrig har gjort, allt sådant jag alltid kommer att göra.

J: Emily Dickinson skrev tvåtusen dikter utan att låta någon läsa dom. Emily Dickinson gick alltid klädd i vitt. Emily Dickinson skrev att SKAM är en rosa sjal. Emily Dickinson lämnade inte sin trädgård. Emily Dickinson skrev tvåtusen dikter för hand i många olika versioner. Emily Dickinson slet sönder den engelska litteraturen, dess form, dess vers, dess användningsområde. Emily Dickinson kallade Susan för Älskade Dolly, sig själv för en olydig blomma.


H
: Gertrude Steins texter är queer. Det har allt och inget med Alice B. Toklas att göra. Det har allt och inget med Everybody att göra. Att skriva sin biografi genom andra. Alice B. Toklas’ Autobiography. Everybody’s Autobiography.


J
: Outside of a dog, a book is a woman’s best friend. Inside of a dog it is too dark to read.


H
: Bokens flesta texter handlar övervägande om homosexuella män, mer sällan om kvinnor.


J
: Ha stånd och framkalla stånd. Den värme som utgår från dig, som strålar, det är ditt begär efter dig själv – eller efter din bild – aldrig uppfyllt.
Alla dessa män som jag förstår.


H
: Jag tror att allas mammor innerst inne är lesbiska.


J
: Queer som beteckning på gränslösa hundar. Hud utan gräns.


H
: 1973

Gick på lesbisk klubb
Strök efter väggarna
Rädd att någon skulle komma fram
och prata med mej
Tänkte att som dom är jag inte

Drömde sexuella drömmar
med tjejer i
Vågade erkänna att jag var
förälskad i en tjej
Men var också rädd och äcklad
Tänk att kyssa en annan tjej!

Men det var inget äckligt
utan kändes helt naturligt
att få visa den ömhet jag så länge
känt för henne
att få visa den med min kropp

Hennes kind så len
– som min
Hennes bröst så mjuka
– som mina
Hennes sköte så fuktigt
– som mitt
Hennes kropp så fin
– som min
 

H: Tycker du den här dikten är queer Jenny?

J: Nej Hanna, det tycker jag inte.

H: Kan du förklara hur du menar?

J: Den destabiliserar ingenting.

H: Men den skriver fram erfarenheter mellan två kvinnor, är inte det värt någonting?

J: Det är lesbiskt, men inte queer. ”Men det var inget äckligt utan kändes helt naturligt”, det tycker inte jag är så queert.

H: Hur skiljer du mellan lesbisk och queer då? Måste man vara ledsen bara för att man är lesbisk?

J: Jag skiljer till exempel mellan experience och event, erfarenhet och händelse.

H: Hur menar du då?

J: Jag tänker att en text som historiserar lesbisk erfarenhet är lesbisk, men en text som är en händelse kanske är mer queer. This is a sentence if it is an event.


H
: Queer som homonym.


J
: Queer som beskrivning av så kallade queera läsningar där verket och dess utgångspunkt inte nödvändigtvis delar samma sexuella utgångspunkt.


H
: The way I was told science
was not in the arms of my
language, the arms of my mother-
father-sister, brother, no blood
was spilled. The birds, as I
understood them, were silent
and science was outspoken


J
: Queer som beteckning på Louise Bourgeois’ stora kukskulptur som heter liten flicka.

 

Queer & Form